Podmínky užití platné od 1.12. 2020

  1. Tyto podmínky se vztahují na všechny čtenáře a uživatele portálu poker.cz (dále jen “portál”). Před tím než začnete portál užívat, pozorně si tyto podmínky přečtěte. Užíváním portálu stvrzujete, že jste se s podmínkami užití seznámili, rozumíte jim a souhlasíte s nimi. V opačném případě se zdržte užívání portálu. Podmínky užívání se mohou kdykoliv změnit, aktuální znění podmínek naleznete vždy na tomto místě.
  2. Provozovatelem portálu je společnost GTO Solutions, s.r.o., IČO: 24804177, DIČ: CZ24804177, www.gto.cz, info@gto.cz. Dále jen “provozovatel”.
  3. Portál je určen výhradně pro osoby starší 18 let.
  4. Užíváním portálu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů podle pravidel uvedených zde.
  5. Portál užíváte na vlastní zodpovědnost. Provozovatel neručí za to, že informace uvedené na portálu, nebo na stránkách na které portál odkazuje, jsou správné, úplné a aktuální. Provozovatel neručí za to, že funkce portálu budou vždy dostupné a bezchybné. Jakýkoliv obsah portálu může být kdykoliv změněn nebo odstraněn. Provozovatel nenese odpovědnost za žádnou újmu, majetkovou či nemajetkovou, která by mohla vzniknout v souvislosti s užíváním portálu, nebo informací či doporučením na portálu uvedeným.
  6. Portál obsahuje reklamní nabídky našich partnerů. Pokud se rozhodnete některou nabídku využít, budete vždy přesměrování na webové stránky partnera a teprve tam může dojít k uzavření obchodního vztahu mezi vámi a naším partnerem. Před uzavřením obchodního vztahu si prostudujte obchodní podmínky, které jsou k dispozici na webových stránkách daného partnera. Provozovatel není účastníkem právního vztahu mezi uživatelem a partnerem, ani neodpovídá za obsah webových stránek partnera, nebo jakékoliv jeho závazky.
  7. Některé články na portálu obsahují informace o hazardních hrách. Portál žádné hazardní hry neprovozuje, neorganizuje ani nezprostředkovává a také nezpracovává žádné platby.  Upozorňujeme, že hraní hazardní her je pro osoby mladší 18 let v ČR nezákonné. Jestliže se nacházíte mimo ČR, řiďte se místními zákony.  Pokud se rozhodnete účastnit hazardní hry, seznamte se nejdříve se zásadami zodpovědného hraní hazardních her.
  8. Některé články na portálu obsahují informace o investicích a/nebo osobních financích. Tyto informace neslouží jako konkrétní investiční či obchodní doporučení, jejich účelem je pouze usnadnit uživateli orientaci v dané problematice. Autoři těchto článků nejsou finanční poradci ani makléři. Pokud se rozhodnete investovat, mějte na vědomí, že každá investice je riziková a může vést ke ztrátě všech investovaných prostředků. Před samotnou investicí si zjistěte všechny dostupné informace o rizicích daného produktu a nikdy neinvestujte prostředky, o které si nemůžete dovolit přijít.
  9. Veškerý obsah portálu –  grafický, textový, audiovizuální, softwarový či jiný – smí být použit jen pro osobní potřebu uživatele. Je zakázáno tento obsah bez svolení provozovatele kopírovat, publikovat či jakkoliv šířit.
  10. V případě, že portál nabízí uživatelům možnost registrace, je každému uživateli povoleno registrovat si maximálně jeden uživatelský účet. Provozovatel má možnost tento účet kdykoliv a bez udání důvodu zrušit, či omezit. Účet je možné zrušit na žádost uživatele. Registrovaní uživatelé mají možnost komentovat obsah zveřejněný na portálu, nebo se účastnit diskuze v diskuzním fóru.
  11. Registrací na portálu dáváte provozovateli svolení, aby jako osobní údaje (viz. Bod 4 těchto podmínek) zpracovával také vaše uživatelské jméno a email, který jste uvedli při registraci. Dále dáváte provozovateli svolení, aby na tento email zasílal marketingová sdělení. Svolení k zasílání marketingových sdělení můžete kdykoliv odvolat pomocí k tomu určenému odkazu, který je součástí každého takového sdělení, nebo zasláním žádosti o ukončení zasílání marketingových sdělení provozovateli.
  12. Příspěvky uživatelů portálu nesmí porušovat zákon, nesmí být proti dobrým mravům, nesmí obsahovat reklamu a nesmí odkazovat na jakékoliv služby či produkty, komerční či nekomerční, které by mohly konkurovat provozovateli portálu nebo jeho partnerům.
  13. Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah komentářů a příspěvků vložených na portál uživateli portálu. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto komentáře a příspěvky kdykoliv a bez udání důvodu upravit či smazat a to obzvláště v případech, kdy má podezření, že příspěvek porušuje zákon, dobré mravy, tyto podmínky, nebo obsahuje reklamu či odkaz na konkurenci.
  14. Je zakázáno pomocí portálu nabízet či přijímat směnu nebo prodej jakéhokoliv zboží nebo služeb, nabízet či žádat o investice, nabízet či žádat půjčky nebo dary, nabízet či žádat směnu měn nebo převody finančních prostředků v jakékoliv formě. Dále je zakázáno nabízet či žádat společnou účast na hazardní hře formou sdílení nákladů na hru.
  15. Provozovatel může některým uživatelům umožnit přístup k rozšířené verzi portálu, která obsahuje materiály a informace nedostupné v běžné verzi portálu. Tento rozšířený přístup uděluje provozovatel dle vlastního uvážení a není na něj žádný zákonný nárok. Provozovatel může rozšířený přístup uživateli kdykoliv a bez předchozího upozornění odebrat. Na rozšířenou verzi portálu se vztahují všechny body těchto podmínek.